• csen

Pracovní sešity pro výuku matematiky

Vhodné nejen pro anglicky hovořící rodiny a školy s rozšířenou výukou jazyků, ale i pro běžné domácí využití. Práce s učebnicí a stavebnicí pod vedením jazykově dostatečně vybavených rodičů bude přínosná jak výukou samotné matematiky, tak i podvědomým seznamováním dětí s anglickou terminologií, díky které se v budoucnu mnohem snáze naučí komunikovat v angličtině na odborné úrovni. Bez problémů si pak osvojí i pojmy spojené s informačními technologiemi a technickými výdobytky, bez kterých je již nyní jakékoliv vzdělání neúplné.

 

Každý z výukových sešitů má 56 stran rozdělených do 8 kapitol. Každá kapitola se skládá z několika učebních sekcí dělených po stránkách:

# Get ready (úvod do problematiky, definice základních pojmů)

# Math Story aneb „real life related story“ (příběh z historie či příklad z reálného světa týkající se daného tematu)

# Explore / Find Out (dvě stránky věnované názorným příkladům a cvičením často s pomocí stavebnice Magformers)

# Play Time (zábavná hra k procvičení probírané látky)

# Check Up (závěrečný test pro osvěžení čerstvě nabitých vědomostí)

Na konci každého sešitu jsou uvedena všchna řešení a správné odpovědi (#Answer Key).

 

Příkladem obsahu sekcí je kapitola o „porovnávání vah“ (Comparing Weights), viz níže. Kvůli lepší čitelnosti je v galerii většinou vyobrazen z každé stránky pouze obsažný výřez.

Výukové sešity byly vyvinuty jihokorejským vzdělávacím institutem Mathtian ve spolupráci se společností Magformers a Gymboree a jsou hojně využívány jako učebnice i mimo území JK. Korea patří dlouhodobě k nejúspěšnějším zemím ve srovnávacích testech všeobecného vzdělání zemí celého světa.

Playmais
Quut
Okiedog
OOGI
CUTS
MAGNETIKO
Fligg
Bilibo
Stavebnice Obludárium
Doporučujeme
Partneři

Vanda a Standa
Patelka
Malujeme a Tvoříme
PlayWisely